Ken Robin Utvik - Jeg får masse god energi og inspirasjon

2013 var det første driftsåret til SalesJobs og vi var 3 partnere som etablerte 3 avdelinger i Norge. Jeg hadde ansvar for å bygge opp satsningen sentralt på Østlandet. Den gang hadde jeg 15 års salgserfaring hvorav 12 års fra rekrutteringsbransjen, og skulle starte opp et nytt selskap med over 600 konkurrenter lokalt i Oslo. Jeg trengte tilgang til nytt nettverk og ble tilfeldigvis introdusert for BNI. Siden den gang har jeg vært med i BNI og i dag er vi engasjert i 3 grupper.

Med 5 års historie fra BNI så har jeg blitt enda mer bevisst på hvilken effekt den investeringen i form av tid har gitt av verdi.

Vi har kommet oss inn på kunder som vi med stor sannsynlighet ikke ville fått. En av de mest lojale kundene vi har som også er en av de som har generert mest omsetning kommer via BNI nettverket. 

Det første jeg lærte var hvor mange personer jeg selv egentlig hadde i mitt nettverk samtidig som at jeg ikke burde ta lett på hvem forretningspartnere i BNI gruppen faktisk kjenner. Etter å ha jobbet mange år i ulike nettverk som sponsor pooler, næringsforeninger etc, så er BNI den nettverksformen som har sterkest bærekraft over tid. Konseptet et bygd på et solid verdigrunnlag. Hjelper du andre får du selv hjelp. Når noen har hjulpet deg til nye muligheter uten at de kanskje har gjort noe for det, vil du automatisk ha lyst til å bidra med noe tilbake. 

Personlig har jeg vært engasjert i 3 forskjellige grupper de siste 5 årene. Det som har vært sammenfallende for disse gruppene er det genuine ønsket forretningspartnere har for å hjelpe deg med å skape ny business. At vi møtes en gang i uken er helt avgjørende for å skape tillit til hverandre. Vi blir som en salgsfamilie. Når jeg åpner en dør for mine kolleger i BNI så er møtet stort sett ferdig booket. 

I en travel hverdag som operativ daglig leder hvor jeg også bidrar til å hente inn nye kunder til SalesJobs, så er BNI møtet det viktigste salgsmøtet i uken. Det gir ikke bare en høy ROI men også masse god energi og inspirasjon.